Brist på ett enzym i hjärnan sänker impulskontrollen och ökar risken för återfall vid beroendesjukdomar. En ny svensk studie visar att beroendet kan hävas om enzymproduktionen ökas. Det skul...

source link Läs mer: : Enzym hjälper beroende att bli friska

faccio trading
Läkare ersätts med "datordoktorer" med artificiell intelligens. Diagnosticerar hjärtsjukdomar rätt i 94% av fallen. Idag används datorer med artifici...

follow Läs mer: : Datordoktorer diagnosticerar hjärtsjukdomar

http://podzamcze-dobczyce.pl/index.php/restauracja/assets/assets/js/jquery-transit-modified.js